Toimenkuvat

Hallituspestit

Tutti ry:n hallitus kokoontuu keskimäärin kerran viikossa. Hallitustoiminnassa hallituksen kokoukset ovat käytännössä pakollisia ja aina etusijalla. Hallitustoimijoilla on valtaa, mutta myös vastuuta. Hallituksen edustajat ovat etusijalla esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin edustajia valittaessa (teekkariseminaari, Saimaa Ilmiö, vuosijuhlat…).

PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtaja järjestää kokoukset jäsenistölle sekä hallitukselle. Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen toimintakykyisyys ja järjestön yleisilme. Puheenjohtaja toimii yleisenä edustus- ja yhteyshenkilönä Tutti ry:n puolesta, ja vaikuttaa erilaisissa johtokunnissa, yhteistyöryhmissä ja valiokunnissa opiskelijaedustajana.

Tutti ry:n puheenjohtajaksi haetaan oma-aloitteista, vastuullista henkilöä, joka uskaltaa astua omalle epämukavuusalueelle ja on kiinnostunut kehittämään Tutin toimintaa. Puheenjohtajan pesti vie kuitenkin eniten aikaa, joten sitoutuminen on tärkeää.
 

SIHTEERI

Sihteeri toimii puheenjohtajan apuna Tutin hallinnollisissa tehtävissä. Ennen kokousta sihteeri hoitaa tarvittaessa  kokoukseen liittyvät asiat, kuten tilavarauksen. Kokouksen aikana sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksessa tehdyistä esityksistä, kannatuksista, päätöksistä ja keskusteluista. Kokouksen jälkeen sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi ja lähettää sen hallituksen jäsenille luettavaksi. Jäsenistön kokouksissa pöytäkirja lähetetään koko jäsenistölle. Pöytäkirjojen pohjalta sihteeri tekee päätöslistat, jotka laitetaan Tutin nettisivuille. Lisäksi sihteeri vastaa Tutin jäsenrekisteristä.

KOULUTUSPOLIITTINEN VASTAAVA

Tutin koulutuspoliittinen vastaava eli Kopo valvoo opiskelijoiden etuja ja johtaa kopotiimiä. Kopotiimi koostuu jokaisen opintosuunnan edustajasta, ja siihen haetaan jäsenet loppuvuodesta. Kopo on mukana erilaisissa opiskelijoiden edunvalvontaa koskevissa työryhmissä ja valiokunnissa, sekä tapaa yksikön henkilökuntaa säännöllisesti. Kopo kerää kaksi kertaa vuodessa palautetta tutin jäsenistöltä, ja palaute käydään läpi yhdessä akateemisen yksikön henkilökunnan sekä tuttilaisten kanssa Palautesaunan tai kahvihetken merkeissä, jonka jälkeen pyritään kehittämään toimintaa palautteen perusteella. Kopo vastaanottaa ja käsittelee myös tutin avoimen palautekanavan kautta tulleen palautteen. Lisäksi kopo koordinoi Fuksisaunan järjestämistä. 

Kopoksi etsitään sanavalmista, oma-aloitteista henkilöä, joka pystyy perustelemaan kantansa mutta kuuntelee myös muita. Kopon tehtävä on yksi vaikutusvaltaisimmista, mutta siihen liittyy myös vastuuta opiskelijoiden hyvinvoinnista. Pestiin hakevan henkilön tulee olla kiinnostunut opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä koulutuksen kehittämisestä.

YRITYSSUHDEVASTAAVA

Yrityssuhdevastaava toimii linkkinä Tutti ry:n ja yhteistyökontaktien välillä. Yrityssuhdevastaava hankkii aktiivisesti uusia yrityskontakteja ja esittelee Tutti ry:n toimintaa yhteistyökumppaneille. Näkyvyyden, kuten haalaripaikkamainosten myynti sekä järjestön varainhankinta ovat yrityssuhdevastaavan vastuulla. Yrityssuhdevastaavan toimessa tutustut yhteistyöyritysten päätöksentekijöihin. Nämä kontaktit voivat osoittautua kultaakin kalliimmaksi erottautuessa opintojen jälkeen harmaasta massasta työmarkkinoilla.

Yrityssuhdevastaavaksi etsitään aktiivista ja oma-aloitteista, yrityksistä ja rahoituksesta kiinnostunutta henkilöä, joka ei epäröi ottaa yhteyttä.

RAHASTONHOITAJA

Rahastonhoitajan päätehtävänä on Tutin kirjanpito kaksinkertaisena. Opit siis pitämään kirjaa ja erotat, mitä tarkoittavat debet ja kredit. Lisäksi tehtäviin kuuluu laskujen maksaminen ja lähettäminen, sijoitusstrategian toteuttaminen, budjetin seuranta sekä Tutin viimeisimmän taloudellisen tilanteen informoiminen hallitukselle. Rahastonhoitajan työ jakaantuu melko tasaisesti koko vuodelle.

Rahastonhoitajan pestiin etsitään tarkkaa ja tunnollista rahojenhypistelijää. Rahastonhoitajan tukena on Talousassistentti, jolloin aiempaa kokemusta ei tarvita, mutta perusymmärrys kirjanpidosta katsotaan eduksi.

KULTTUURIVASTAAVA

Kulttuurivastaavan tehtäviin kuuluu Tutti ry:n teekkari- ja kylteritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Teekkarikasteen organisointi, teekkarilakkien tilaus sekä syyskuun lopussa Lakinlaskiaiset kuuluvat teeekkaritoimintaan. Kyltereiden osalta hän on yhteydessä tuotantotalouden opiskelijoihin ympäri Suomen ja koordinoi muun muassa erilaisiin kansallisiin tuotantotalouden ja tietotekniikan tapahtumiin osallistumisen kuten esimerkiksi TUTA-päiville.

Kulttuurivastaavaksi etsitään sekä teekkarikulttuurista että kylteritoiminnasta kiinnostunutta henkilöä. Häneltä löytyy kiinnostusta kehittää Tutin teekkaritoimintaa perinteitä unohtamatta ja innovoi uutta kylteritoimintaa ja elvyttää vanhaa.

PROJEKTIMESTARI(T)

Projektimestarin tehtäviin kuuluu järjestää hallituskauden aikana tapahtumia Tutin jäsenille sekä muille opiskelijoille yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Lisäksi Projektimestareiden vastuulla on johtaa projektitiimiä, joka toimii hallituskauden ajan projektimestareiden apuna. Proju vastaa kaikista projektin elinkaaren vaiheista suunnittelusta totetutukseen ja raportointiin. Proju linjaa tapahtumien yleisilmeen, luo projektisuunnitelman sekä budjetin, kontaktoi sidosryhmiä ja pitää kaikki langat käsissä.

Työmäärä projektimestarilla jakaantuu tasaisesti pitkin vuotta, mutta kovin rutistus ajoittuu Wappuun. Suurimmat yksittäiset tapahtumat ovat Lumenveistot, Eroottiset Iltamat ja Tutin pikkujoulut. 

Projektimestareiksi etsitään johtamistaitoisia, suunnitelmallisia, sekä tapahtumien kehittämisestä kiinnostuneita tekijöitä. Paineensietokyky, kokonaisuuksien hallinta sekä hyvä yhteistyökyky nähdään voimavarana tässä tehtävässä.

VIESTINTÄVASTAAVA

Viestintävastaavan vastuulla on jäsenistön tiedottamisesta huolehtiminen ja sen koordinointi kokonaisuudessaan. Suurin osa tiedottamisesta tapahtuu eri sosiaalisen median kanavissa, kuten Instagramissa, Facebookissa ja Linkedin:ssä. Tehtävässä pääsee tutustumaan erilaisiin viestinnän työkaluihin, jotka helpottavat vastuuhenkilön työtä. Myös nettisivujen ylläpito kuuluu viestintävastaavan tehtäviin hallituskauden aikana. Viikoittain viestintävastaava huolehtii Tutin jäsenistölle toimitettavan viikkotiedotteen kokoamisesta. 

Lisäksi viestintävastaavan vastuulla on vetää viestintätiimiä, joka toimii hallituskauden ajan viestintävastaavan apuna. Viestintävastaavan onkin tärkeä osallistua aktiivisesti hallituksen kokouksiin, sillä ajantasalla pysyminen on kaiken a ja o tässä pestissä. 

Viestintävastaava tekee paljon yhteistyötä eri hallitustoimijoiden kanssa, auttaen heitä tapahtumien tiedotuksessa ja mainostamisessa. Viestintävastaavalta odotetaan lyhyiden varoitusaikojen vuoksi nopeaa toimintaa. Tutin ulkonäkö ja imago sosiaalisessa mediassa on suurimmaksi osaksi viestintävastaavan vastuulla, joten ripaus pelisilmää ja luovaa kirjoitustaitoa ei ole pahitteeksi.

Viestintävastaavaksi haetaan luovaa, hyvät organisointi ja viestintätaidot omaavaa henkilöä, jolla on aikaa ja intoa pysyä Tutin menoissa mukana.

VARAJÄSEN

Varajäsenen tehtävä on keventämässä hallitustyöskentelyä ja auttaa milloin minkälaisessa asiassa kuten Tutin tuotteiden tilaamisessa tai tapahtumien järjestämisessä. Erityisesti Tutin projektisektorilla sekä pöytäkirjantarkastuksessa varajäsenet ovat korvaamaton apu. Varajäseniksi haetaan innokkaita hallitustyöskentelystä kiinnostuneita henkilöitä.

Toimihenkilöpestit

Tutti ry:n toimihenkilöpestit eivät välttämättä vaadi niin suurta vastuunkantamista kuin hallituspestit. Hallituksen kokoukset ovat toimihenkilöille pakollisia käytännössä silloin, kun esityslistalla on käsiteltävänä toimihenkilön vastuualueisiin liittyviä asioita. Toimihenkilöillä on mahdollisuus osallistua edustustilaisuuksiin, ellei hallituksesta ole lähtijöitä. Esimerkiksi vuosijuhlakutsuja tulee niin paljon, että varmasti jonnekin pääsee halutessaan edustamaan. Järjestötoiminnasta mahdollisesti saavutettavat edut ovat lähtökohtaisesti tasapuoliset sekä hallitukselle että toimihenkilöille.

IT-VASTAAVA

IT-vastaava ylläpitää Tutin tietojärjestelmiä. Hän huolehtii mm. Tutin verkkosivuista, intranetistä, sähköpostilistoista, -aliaksista ja -laatikoista sekä näihin liittyvistä tietokannoista. Toimenkuva on pitkälti ylläpitoa, mutta esimerkiksi ilmoittautumisten ja palautekeräyksen suhteen sähköistyminen työllistää IT-vastaavaa vielä tulevallakin kaudella. IT-vastaavalta tulisi löytyä jonkin verran kykyä ohjelmoida (ohjelmoinnin peruskurssi tai vastaava), mutta aiempi kokemus tietokannoista ym. ei ole pakollista.

IT-vastaavaksi etsitään helposti tavoitettavaa nörttiä, jolla on kiinnostusta hoitaa Tutin IT-osastoa ja tukea toisinaan IT-asioissa kyvytöntä hallitusta.

SAUNAMAJURI

Saunamajurin tehtävänä on huolehtia Tutti ry:n peräkärrysaunasta. Saunamajuri koordinoi vuokraustoimintaa, vastaa saunaan liittyviin kysymyksiin ja pitää saunan edustuskelpoisessa kunnossa yhdessä muun hallituksen kanssa. Saunamajuri hankkii tarjoukset saunan ylläpitoon liittyen mm. polttopuut ja logistiikka.

Saunamajuriksi etsitään saunomisesta pitävää henkilöä. Ajokortissa pikku-E on oiva lisä saunamajurille.

EXCUVASTAAVA

Excuvastaava järjestää kaksi-kolme excursiota vuoden aikana. Yksi excursio on syksyllä uusille opiskelijoille järjestettävä Fuksiexcu lähialueen yritykseen. Lisäksi järjestetään koko jäsenistölle keväällä yksi ja syksyllä yksi excursio, mahdollisuuksien mukaan toinen kotimaan rajojen ulkopuolelle. Excuvastaava voi tehtäväänsä

keventääkseen järjestää excuja yhdessä eri järjestöjen kanssa, esim. sisarkillat matkan varrella. Excuvastaava toimii yhteistyössä Excuvierasvastaavan ja Yrityssuhdemestarin kanssa.

Excuvastaavaksi haetaan yritysyhteistyöstä kiinnostunutta sekä seikkailua pelkäämätöntä matkanjohtajaa.

EXCUVIERASVASTAAVA

Excuvierasvastaavan tehtäviin kuuluu Vaasassa vierailevien excuporukoiden vastaanottaminen sekä ulkopaikkakuntalaisten auttaminen Vaasaan saapuvan excun järjestelyissä. Excuvierasvastaavana tutustut ympäri Suomea saapuviin tekniikan opiskelijoihin useilta eri aloilta. Excuvierasvastaava

toimii linkkinä Tutin ja excuvieraiden välillä, auttaa vierailijoita majoituksessa sekä mahdollisen iltaohjelman järjestämisessä. Excuisäntä toimii yhteistyössä Excuvastaavan kanssa ja yhdessä he myös luotsaavat excubussia kohti tuntemattomia määränpäitä.

Excuvierasvastaavaksi haetaan sosiaalista ja Vaasan tuntevaa opastajaa.

LIIKUNTAVASTAAVA

Liikuntavastaava järjestää Tutin liikuntavuorot talvisin sekä jalkapallovuorot kesäisin sekä kaikki Tutin liikuntaan liittyvät tempaukset. Tehtäviin kuuluu Tutin joukkueen kerääminen erilaisiin poikkitieteellisiin ja kansallisiin matalan osallistumiskynnyksen liikuntatapahtumiin sekä erilaisten lajikokeilujen järjestäminen. Liikuntavastaavan vastuulle kuuluu myös erilaisten poikkitieteellisten liikuntatapahtumien järjestäminen sekä Tutin legendaarisen Talviriehan ja Kyykkäkisojen järjestäminen alkukeväästä.

Liikuntavastaavaksi etsitään Tutin liikuntatoimen ylläpitämisestä ja kehittämisestä kiinnostunutta liikunnallista henkilöä, jolla on intoa vetää sählyvuoroja ja ehkä tuoda jotakin uutta Tutin liikuntapalvelukenttään.

HYVINVOINTIVASTAAVA

Hyvinvointivastaava on uusi toimihenkilöpesti, ja siihen valittu henkilö pääsee kehittämään pestiä osaksi Tutin toimintaa. Hyvinvointivastaava voi järjestää matalan kynnyksen tapahtumia, kuten kahvihetkiä tai hengailuja. Hyvinvointivastaava  myös tekee yhteistyötä järjestöhyvisten kanssa ja on perillä ongelma- ja häirintätilanteissa toimimisesta. Hyvinvointivastaava auttaa liikuntavastaavaa liikuntatapahtumien järjestämisessä ja tekee yhteistyötä kopon kanssa keskittyen sosiaalipoliittisiin asioihin. Hyvinvointivastaavan tavoitteena on, että Tutti ry:n jäsenet voivat hyvin!

VUOSIJUHLAVASTAAVA(T)

Vuosijuhlavastaava järjestää Tutti ry:n vuosijuhlat marraskuussa. Tehtävään kuuluvat kaikki projektin elinkaaren vaiheet aina projektin suunnittelusta sen toteutukseen ja raportointiin. Alkuvuosi kuluu suunnitellen, ja kovin urakka on syksyllä. Vuosijuhlavastaavalla on mahdollisuus koota tiimi avukseen juhlien järjestämiseen. Hän on myös yhteyksissä sidosryhmien, kuten ravintolan, puhujien ja kuljetusten järjestäjien kanssa. Vuosijuhlavastaava saa arvokasta kokemusta suuren tapahtuman organisoinnista, jota työnantajat arvostavat. Vuosijuhlavastaava saa tehdä juhlasta oman näköisensä. Vuosijuhlavastaavana tutustuu

huomaamatta erilaisiin yritysten ja yhdistysten edustajiin ja saa hyödyllisiä kontakteja kansallisesti.

Vuosijuhlavastaavaksi haetaan suunnitelmallista projektitoiminnasta sekä omien projektinhallintataitojen kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä, jolla on silmää hyville bileille. Kiinnostus akateemista juhlakulttuuria kohtaan katsotaan eduksi.

ESTIEM-VASTAAVA

Estiem-vastaava toimii linkkinä Estiemin ja Tutin välillä ja Estiem Vaasa Local Group:in hallituksen puheenjohtajana. Vastuuseen sisältyy eri puolilla Eurooppaa järjestettäviin Council Meetingeihin osallistuminen sekä TIMES case -kilpailujen ja vuosittaisen kansainvälisen tapahtuman järjestäminen järjestämisestä. Estiem-vastaava on yhteydessä eurooppalaisiin tuotantotalouden opiskelijoihin ja mukana kehittämässä Tutin kylteritoimintaa.

Estiem-vastaavaksi etsitään kansainvälisyydesä ja Estiemistä kiinnostunutta tuotantotalouden pääaineen omaavaa henkilöä.

KILTAYHDYSHENKILÖ

Kiltayhdyshenkilö eli KYHi on linkki TEK:n ja Vaasan opiskelijayhdyshenkilön ja Tutin hallituksen välillä. Hän tuo esiin Tutin hallituksen kokouksissa TEK:n asioita ja kuulumisia. KYHi on mukana TEK:n tapahtumien järjestämisessä Vaasassa opiskelijayhdyshenkilön eli Tykin apuna. KYHillä on mahdollisuus päästä kehittämään omaa osaamista ja taitojaan esim. esiintymisessä, sillä TEK järjestää paljon koulutuksia, joihin voi osallistua.

Kiltayhdyshenkilöksi etsitään TEK:n toiminnasta sekä tapahtumajärjestämisestä kiinnostunutta henkilöä, joka on valmis kehittämään KYHin toimintaa jatkuvammaksi Vaasassa.

TALOUSASSISTENTTI

Talousassistentin tehtävänä on opastaa ja neuvoa rahastonhoitajaa. Talousassistentti toimii rahastonhoitajan mentorina hallituskauden ajan.

Talousassistentti valitaan entisten rahastonhoitajien joukosta, ellei edeltäjä jatka automaattisesti.

TUURIJUOPPO

Tuurijuopon tehtävä on mentoroida hallitusta ja toimia puheenjohtajan tukena ongelmatilanteissa.

Tuurijuoppo valitaan entisten hallituslaisten joukosta, ensisijaisesti kuitenkin puheenjohtajista.

YKSIKKÖVASTAAVAT

 – Tuotantotalous
 – Sähkö- ja energiatekniikka
 – Tieto- ja tietoliikennetekniika
 – Matematiikka

Yksikkövastaavat toimivat opiskelijaedustajina tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä. He osallistuvat yksikkökokouksiin, joissa yksikkövastaava toimii opiskelijoiden äänenä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Yksikkövastaavana pysyt mukana yksiköiden asioista. Yksikkövastaavat muodostavat koulutuspoliittisen
vastaavan vetävän kopotiimin ja raportoivat tiedekunnan tapahtumista KOPOlle.

Yksikkövastaaviksi haetaan opetuksen kehittämisestä ja opiskelijan edun ajamisesta kiinnostuneita henkilöitä.