Toimenkuvat

Hallituspestit

Tutti ry:n hallitus kokoontuu keskimäärin kerran viikossa. Hallitustoiminnassa hallituksen kokoukset ovat käytännössä pakollisia ja aina etusijalla. Hallitustoimijoilla on valtaa, mutta myös vastuuta. Hallituksen edustajat ovat etusijalla esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin edustajia valittaessa (teekkariseminaari, Saimaa Ilmiö, vuosijuhlat…).

PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja järjestää kokoukset jäsenistölle sekä hallitukselle.
Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen toimintakykyisyys ja järjestön
yleisilme. Puheenjohtaja toimii yleisenä edustus- ja yhteyshenkilönä
Tutti ry:n puolesta, ja vaikuttaa erilaisissa johtokunnissa,
yhteistyöryhmissä ja valiokunnissa opiskelijaedustajana.

Tutti ry:n puheenjohtajaksi haetaan oma-aloitteista,
vastuullista henkilöä, joka uskaltaa astua omalle epämukavuusalueelle ja on kiinnostunut kehittämään Tutin toimintaa.
Puheenjohtajan pesti vie kuitenkin eniten aikaa, joten sitoutuminen on tärkeää.

SIHTEERI
Sihteeri toimii puheenjohtajan apuna Tutin hallinnollisissa
tehtävissä. Ennen kokousta sihteeri valmistelee yhdessä puheenjohtajan
tai hallituksen kanssa esityslistan ja tarvittaessa hoitaa muut
kokoukseen liittyvät asiat, kuten tilanvarauksen. Kokouksen aikana
sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksessa tehdyistä ehdotuksista,
kannatuksista, päätöksistä ja keskusteluista. Kokouksen jälkeen
sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi ja lähettää sen hallituksen
jäsenille luettavaksi. Jäsenistön kokouksissa pöytäkirja lähetetään koko
jäsenistölle.

KOULUTUSPOLIITTINEN VASTAAVA
Tutin koulutuspoliittinen vastaava eli KoPo valvoo opiskelijoiden etuja ja johtaa kopotiimiä. Kopo on mukana erilaisissa opiskelijoiden edunvalvontaa koskevissa työryhmissä ja valiokunnissa, ja kerää vuosittain yhteen myös teknillisen tiedekunnan edunvalvontatoimijat kopotiimiksi. Kopo ottaa vastaan palautetta opetuksesta ja kerää sitä itse talvella järjestettävää palautesaunaa varten, jossa tiedekunta saa kuulla mitä opiskelijat toivovat ja vaativat. Lisäksi kopo koordinoi Fuksisaunan järjestämistä. Kopon toimi on tärkeä, jotta opiskelijoita ei päästä höynäyttämään.

Kopoksi etsitään sanavalmista, oma-aloitteista henkilöä, joka pystyy perustelemaan kantansa mutta kuuntelee myös muita. Kopon tehtävä on yksi vaikutusvaltaisimmista, mutta siihen liittyy myös vastuuta opiskelijoiden hyvinvoinnista. Pestiin hakevan henkilön tulee olla kiinnostunut opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä koulutuksen kehittämisestä.

YRITYSSUHDEMESTARI
Yrityssuhdemestari toimii linkkinä Tutti ry:n ja yhteistyökontaktien välillä. Yrityssuhdemestari hankkii aktiivisesti uusia yrityskontakteja ja
esittelee Tutti ry:n toimintaa yhteistyökumppaneille. Näkyvyyden, kuten haalaripaikkamainosten myynti sekä järjestön varainhankinta ovat yrityssuhdemestarin vastuulla. Yrityssuhdemestarin toimessa tutustut yhteistyöyritysten päätöksentekijöihin. Nämä kontaktit voivat osoittautua kultaakin kalliimmaksi erottautuessa opintojen jälkeen harmaasta massasta työmarkkinoilla.

Yrityssuhdemestariksi etsitään aktiivista ja oma-aloitteista, yrityksistä ja rahoituksesta kiinnostunutta henkilöä, joka ei epäröi ottaa yhteyttä.

RAHASTONHOITAJA
Rahastonhoitajan päätehtävänä on Tutin kirjanpito kaksinkertaisena. Opit siis pitämään kirjaa ja erotat, mitä tarkoittavat debet ja kredit. Lisäksi tehtäviin kuuluu laskujen maksaminen ja lähettäminen sekä Tutin viimeisimmän taloudellisen tilanteen informoiminen hallitukselle. Rahastonhoitajan työ jakaantuu melko tasaisesti koko vuodelle.

Rahastonhoitajan pestiin etsitään tarkkaa ja tunnollista rahojenhypistelijää. Rahastonhoitajan tukena on Kassaneiti, jolloin aiempaa kokemusta ei tarvita, mutta perusymmärrys kirjanpidosta katsotaan eduksi.

KULTTUURIVASTAAVA
Kulttuurivastaavan tehtäviin kuuluu Tutti ry:n teekkari- ja kylteritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Teekkarikasteen organisointi, teekkarilakkien tilaus sekä syyskuun lopussa Lakinlaskiaiset kuuluvat teeekkaritoimintaan. Kyltereiden osalta hän on yhteydessä tuotantotalouden opiskelijoihin ympäri Suomen ja koordinoi muun muassa erilaisiin kansallisiin tuotantotalouden ja tietotekniikan tapahtumiin osallistumisen kuten esimerkiksi TUTA-päiville.

Kulttuurivastaavaksi etsitään sekä teekkarikulttuurista että kylteritoiminnasta kiinnostunutta henkilöä. Häneltä löytyy kiinnostusta kehittää Tutin teekkaritoimintaa perinteitä unohtamatta ja innovoi uutta kylteritoimintaa ja elvyttää vanhaa.

PROJEKTIMESTARI(T)
Projektimestarin tehtävään kuuluu järjestää hallituskauden aikana Tutti ry:n tapahtumat. Suurimmat projektimestarin yksittäisistä tapahtumista ovat Lumenveistot + Jälkijoulut, Eroottiset Iltamat sekä syksyn bileet ja sitsit. Tehtävään kuuluvat kaikki projektin elinkaaren vaiheet aina suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin. Tähän sisältyy baariyhteistyöstä sopimista ja ohjelman suunnittelua. Sitsien suunnittelussa usein tulee olla yhteistyössä myös muiden ainejärjestöjen kanssa. Projektimestarilla on useita yhteistyö-kumppaneita, ja mestarin tehtävänä onkin lähinnä linjata tapahtumien yleisilme, luoda projektisuunnitelma ja budjetti ja kontaktoida sidosryhmät ja tietenkin pitää kaikki langat käsissä.

Projektimestariksi etsitään johtamistaitoista ja suunnitelmallista tekijää sekä omien projektinhallintataitojen kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä. Tapahtumat jakaantuvat pitkin vuotta, mutta kovin rutistus ajoittuu wappuun.

TIEDOTUSVASTAAVA
 Tiedotusvastaavan vastuulla on jäsenistön tiedottaminen eri kanavissa kuten Instagramissa, Facebookissa ja Linkedin:ssä. Myös nettisivujen ylläpito kuuluu hänen tehtäviinsä hallituskauden aikana. Viikottaisena tehtävänä tiedotusvastaavalla on Tutin jäsenistölle toimitettavan viikkotiedotteen kokoaminen. Tiedotusvastaavan on tärkeä osallistua aktiivisesti hallituksen kokouksiin, sillä ajantasalla pysyminen on kaiken a ja o tässä pestissä. 

Tiedotusvastaava työskentelee usein projektimestarien kanssa, auttaen heitä tapahtumien tiedotuksessa ja mainostamisessa. Tiedotusvastaavalta odotetaan lyhyiden varoitusaikojen vuoksi nopeaa toimintaa. Tutin ulkonäkö ja imago sosiaalisessa mediassa on suurimmaksi osaksi tiedotusvastaavan vastuulla, joten ripaus pelisilmää ja luovaa kirjoitustaitoa ei ole pahitteeksi.

Tiedotusvastaavaksi haetaan luovaa ja hyvät viestintätaidot omaavaa henkilöä, jolla on aikaa ja intoa pysyä Tutin menoissa mukana.

VARAJÄSEN
Väräjäsenen tehtävä on keventämässä hallitustyöskentelyä ja auttaa milloin minkälaisessa asiassa kuten Tutin tuotteiden tilaamisessa tai tapahtumien järjestämisessä. Erityisesti Tutin projektisektorilla sekä pöytäkirjantarkastuksessa varajäsenet ovat korvaamaton apu. Varajäseniksi haetaan innokkaita hallitustyöskentelystä kiinnostuneita henkilöitä.

Toimihenkilöpestit

Tutti ry:n toimihenkilöpestit eivät välttämättä vaadi niin suurta vastuunkantamista kuin hallituspestit. Hallituksen kokoukset ovat toimihenkilöille pakollisia käytännössä silloin, kun esityslistalla on käsiteltävänä toimihenkilön vastuualueisiin liittyviä asioita. Toimihenkilöillä on mahdollisuus osallistua edustustilaisuuksiin, ellei hallituksesta ole lähtijöitä. Esimerkiksi vuosijuhlakutsuja tulee niin paljon, että varmasti jonnekin pääsee halutessaan edustamaan. Järjestötoiminnasta mahdollisesti saavutettavat edut ovat lähtökohtaisesti tasapuoliset sekä hallitukselle että toimihenkilöille.

IT-VASTAAVA
IT-vastaava ylläpitää Tutin tietojärjestelmiä. Hän huolehtii mm. Tutin verkkosivuista, intranetistä, sähköpostilistoista, -aliaksista ja -laatikoista sekä näihin liittyvistä tietokannoista. Toimenkuva on pitkälti ylläpitoa, mutta esimerkiksi ilmoittautumisten ja palautekeräyksen suhteen sähköistyminen työllistää IT-vastaavaa vielä tulevallakin kaudella. IT-vastaavalta tulisi löytyä jonkin verran kykyä ohjelmoida (ohjelmoinnin peruskurssi tai vastaava), mutta aiempi kokemus tietokannoista ym. ei ole pakollista.

IT-vastaavaksi etsitään helposti tavoitettavaa nörttiä, jolla on kiinnostusta hoitaa Tutin IT-osastoa ja tukea toisinaan IT-asioissa kyvytöntä hallitusta.

SAUNAMAJURI
Saunamajurin tehtävänä on huolehtia Tutti ry:n peräkärrysaunasta. Saunamajuri koordinoi vuokraustoimintaa, vastaa saunaan liittyviin kysymyksiin ja pitää saunan edustuskelpoisessa kunnossa yhdessä muun hallituksen kanssa. Saunamajuri hankkii tarjoukset saunan ylläpitoon liittyen mm. polttopuut ja logistiikka.

Saunamajuriksi etsitään saunomisesta pitävää henkilöä. Ajokortissa pikku-E on oiva lisä saunamajurille.

EXCUVASTAAVA
Excuvastaava järjestää kaksi-kolme excursiota vuoden aikana. Yksi excursio on syksyllä uusille opiskelijoille järjestettävä Fuksiexcu lähialueen yritykseen. Lisäksi järjestetään koko jäsenistölle keväällä yksi ja syksyllä yksi excursio, mahdollisuuksien mukaan toinen kotimaan rajojen ulkopuolelle. Excuvastaava voi tehtäväänsä
keventääkseen järjestää excuja yhdessä eri järjestöjen kanssa, esim. sisarkillat matkan varrella. Excuvastaava toimii yhteistyössä Excuvierasvastaavan ja Yrityssuhdemestarin kanssa.

Excuvastaavaksi haetaan yritysyhteistyöstä kiinnostunutta sekä seikkailua pelkäämätöntä matkanjohtajaa.

EXCUVIERASVASTAAVA
Excuvierasvastaavan tehtäviin kuuluu Vaasassa vierailevien excuporukoiden vastaanottaminen sekä ulkopaikkakuntalaisten auttaminen Vaasaan saapuvan excun järjestelyissä. Excuvierasvastaavana tutustut ympäri Suomea saapuviin tekniikan opiskelijoihin useilta eri aloilta. Excuvierasvastaava
toimii linkkinä Tutin ja excuvieraiden välillä, auttaa vierailijoita majoituksessa sekä mahdollisen iltaohjelman järjestämisessä. Excuisäntä toimii yhteistyössä Excuvastaavan kanssa ja yhdessä he myös luotsaavat excubussia kohti tuntemattomia määränpäitä.

Excuvierasvastaavaksi haetaan sosiaalista ja Vaasan tuntevaa opastajaa.

LIIKUNTAVASTAAVA(T)
Liikuntavastaava järjestää Tutin liikuntavuorot talvisin sekä jalkapallovuorot kesäisin sekä kaikki Tutin liikuntaan liittyvät tempaukset. Tehtäviin kuuluu Tutin joukkueen kerääminen erilaisiin poikkitieteellisiin ja kansallisiin matalan osallistumiskynnyksen liikuntatapahtumiin sekä erilaisten lajikokeilujen järjestäminen. Liikuntavastaavan vastuulle kuuluu myös erilaisten poikkitieteellisten liikuntatapahtumien järjestäminen sekä Tutin legendaarisen Talviriehan ja Kyykkäkisojen järjestäminen alkukeväästä.

Liikuntavastaavaksi etsitään Tutin liikuntatoimen ylläpitämisestä ja kehittämisestä kiinnostunutta liikunnallista henkilöä, jolla on intoa vetää sählyvuoroja ja ehkä tuoda jotakin uutta Tutin liikuntapalvelukenttään.

VUOSIJUHLAVASTAAVA(T)
Vuosijuhlavastaava järjestää Tutti ry:n vuosijuhlat marraskuussa. Tehtävään kuuluvat kaikki projektin elinkaaren vaiheet aina projektin suunnittelusta sen toteutukseen ja raportointiin. Alkuvuosi kuluu suunnitellen, ja kovin urakka on syksyllä. Vuosijuhlavastaavalla on mahdollisuus koota tiimi avukseen juhlien järjestämiseen. Hän on myös yhteyksissä sidosryhmien, kuten ravintolan, puhujien ja kuljetusten järjestäjien kanssa. Vuosijuhlavastaava saa arvokasta kokemusta suuren tapahtuman organisoinnista, jota työnantajat arvostavat. Vuosijuhlavastaava saa tehdä juhlasta oman näköisensä. Vuosijuhlavastaavana tutustuu
huomaamatta erilaisiin yritysten ja yhdistysten edustajiin ja saa hyödyllisiä kontakteja kansallisesti.

Vuosijuhlavastaavaksi haetaan suunnitelmallista projektitoiminnasta sekä omien projektinhallintataitojen kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä, jolla on silmää hyville bileille. Kiinnostus akateemista juhlakulttuuria kohtaan katsotaan eduksi.

JÄSENPALVELUVASTAAVA
Jäsenpalveluvastaava on apulaisena Tutin tapahtumissa ja vastaa Tuttihuoneen eli Tuttiksen ylläpidossa. Tehtäviin kuuluu erityisesti Tuttiksen kahvi- ja maitovarantojen säännöllinen täydentäminen sekä siisteystason ylläpitäminen tyydyttävällä tasolla.

Jäsenpalveluvastaavaksi soveltuu hyvin Tutin jäsenpalvelujen ylläpitämisestä ja kehittämisestä kiinnostunut henkilö.

ESTIEM-VASTAAVA
Estiem-vastaava toimii linkkinä Estiemin ja Tutin välillä ja Estiem Vaasa Local Group:in hallituksen puheenjohtajana. Vastuuseen sisältyy eri puolilla Eurooppaa järjestettäviin Council Meetingeihin osallistuminen sekä TIMES case -kilpailujen ja vuosittaisen kansainvälisen tapahtuman järjestäminen järjestämisestä. Estiem-vastaava on yhteydessä eurooppalaisiin tuotantotalouden
opiskelijoihin ja mukana kehittämässä Tutin kylteritoimintaa.

Estiem-vastaavaksi etsitään kansainvälisyydesä ja Estiemistä kiinnostunutta tuotantotalouden pääaineen omaavaa henkilöä.

KILTAYHDYSHENKILÖ
Kiltayhdyshenkilö eli KYHi on linkki TEK:n ja Vaasan opiskelijayhdyshenkilön ja Tutin hallituksen välillä. Hän tuo esiin Tutin hallituksen kokouksissa TEK:n asioita ja kuulumisia. KYHi on mukana TEK:n tapahtumien järjestämisessä Vaasassa opiskelijayhdyshenkilön eli Tykin apuna.
Kiltayhdyshenkilöksi etsitään TEK:n toiminnasta sekä tapahtumajärjestämisestä kiinnostunutta henkilöä.

TALOUSASSISTENTTI
Talousassistentin tehtävänä on opastaa ja neuvoa rahastonhoitajaa. Talousassistentti toimii rahastonhoitajan mentorina hallituskauden ajan.

Talousassistentti valitaan entisten rahastonhoitajien joukosta, ellei edeltäjä jatka automaattisesti.

TUURIJUOPPO
Tuurijuopon tehtävä on mentoroida hallitusta ja toimia puheenjohtajan tukena ongelmatilanteissa.

Tuurijuoppo valitaan entisten hallituslaisten joukosta, ensisijaisesti kuitenkin puheenjohtajista.

YKSIKKÖVASTAAVAT

 – Tuotantotalous
 – Sähkö- ja energiatekniikka
 – Tieto- ja tietoliikennetekniika
 – Matematiikka

Yksikkövastaavat toimivat opiskelijaedustajina tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä. He osallistuvat yksikkökokouksiin, joissa yksikkövastaava toimii opiskelijoiden äänenä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Yksikkövastaavana pysyt mukana yksiköiden asioista. Yksikkövastaavat muodostavat koulutuspoliittisen
vastaavan vetävän kopotiimin ja raportoivat tiedekunnan tapahtumista KOPOlle.

Yksikkövastaaviksi haetaan opetuksen kehittämisestä ja opiskelijan edun ajamisesta kiinnostuneita henkilöitä.