Teekkarilakkiohjesäännöt

Vaasan yliopiston teknisten tieteiden ainejärjestö Tutti ry:n teekkarilakki on tupsulakki, jossa on valkoinen kuusikulmainen samettipäällys, musta samettireuna ja musta lippa sekä musta tupsu. Tupsu alkaa lakin keskeltä ja kiinnittyy samettireunukseen lakin oikealla puolella.

Teekkarilakin sisävuori edustaa Vaasan värejä, jotka ovat punainen ja keltainen. Teekkarilakin mustaan samettireunukseen lipan keskikohdalle on kiinnitetty Tutti ry:n kultainen kokardi. Teekkarilakkien hankinnasta ja jakelusta vastaa Tutti ry:n hallitus.

 

2§ Käyttöoikeus

Teekkarilakkia ovat oikeutettuja käyttämään Vaasan yliopistossa tekniikan kandidaatin ja/tai diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavat opiskelijat sekä Vaasan yliopistosta tekniikan kandidaatiksi tai diplomi-insinööriksi valmistuneet henkilöt, jotka ovat tai ovat olleet Tutti ry:n jäseniä, ja joille teekkarilakki on kertaalleen myönnetty.

3§ Teekkarilakin myöntäminen

Teekkarilakki voidaan myöntää aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväänä. Lakki ojennetaan ja sen käyttöoikeus myönnetään wapunpäivänä 1.5. niille Tutti ry:n jäsenille ja tekniikan ylioppilaille, jotka ovat täyttäneet Tutti ry:n määrittämät kriteerit. Muutoin teekkarilakki ojennetaan äitienpäivän jälkeen sen varanneille ja maksaneille. Teekkarilakin myöntää Tutti ry:n hallitus.

4§ Teekkarilakin käyttöaika

Teekkarilakki nostetaan olalta päähän 30.4. Topeliuksen patsaan lakituksen yhteydessä. Lakkia voi käyttää vapaasti 30.4. klo 18:00 – 30.9. klo 24:00 välisenä aikana. Teekkarilakki lasketaan juhlallisesti Tutti ry:n Lakinlaskijaisissa syyskuun viimeisenä.

Muina aikoina teekkarilakkia voidaan käyttää tässä ohjesäännössä pykälässä 6 Pysyväisohjesääntö mainituissa tilaisuuksissa tai Tutti ry:n hallituksen myönnettyä luvan teekkarilakin käyttöön.

Lakin käyttöoikeutta haetaan kirjallisesti. Kiireellisissä tapauksissa päätöksen teekkarilakin käytöstä voi tehdä Tutti ry:n hallituksessa ylintä teekkarivaltaa käyttävä henkilö. Tutti ry:n hallitus merkitsee myönnetyt ja evätyt käyttöoikeudet hallituksen kokouksen pöytäkirjoihin.

5§ Teekkarilakin käyttö

Teekkarilakkia käytetään, kuten lakkia yleensä, ei kuitenkaan teekkarilakkia tai teekkariutta halventaen. Sitä ei saa luovuttaa henkilöille, joilla ei ole teekkarilakin kanto-oikeutta. Kun teekkarilakki ei ole päässä, sitä kannetaan olkapäällä. Teekkareiden kokoontuessa noustaan keskiyöllä korkeimmalle mahdolliselle kohdalle, nostetaan teekkarilakki käsi ojennettuna pään yläpuolelle ja lauletaan Teekkarihymni kaksi kertaa, pimennetyssä tilassa mikäli mahdollista. Päähineen käyttöaikana lakki palaa päähän, muutoin, kuten Lakinlaskijaisissa, lakki lasketaan olkapäälle asianmukaisesti.

6§ Pysyväisohjesääntö

Myönnetään pysyvä teekkarilakinkäyttöoikeus seuraaviin tilaisuuksiin:

  • Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin valtakunnalliset jäynäkisat,
  • Tutti ry:n järjestämät excursiot, joissa teekkarilakinkäyttöoikeus alkaa kulkuneuvoon noustessa ja loppuu viimeisen excursiopäivän päättyessä,
  • lippuairueessa tai kulkueissa toimiville,
  • tilaisuuksiin, joissa henkilö esittelee joko Tutti ry:tä tai Vaasan yliopistoa, jolloin teekkarilakinkäyttöoikeus on voimassa tilaisuuden ajan.

7§ Ohjesäännön muuttaminen

Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää Tutti ry:n yhdistyksen kokous siten kuin Tutti ry:n säännöissä on ohjesääntöjen muuttamisesta määrätty.