Opiskelu & Edunvalvonta

Tutti ry huolehtii jäsenistönsä edunvalvonnasta jäsenkyselyiden, yksikkömme kokouksissa käymisen ja aktiivisen keskustelun kautta. Pidämme yhteyttä niin jäsenistömme kuin yksikkömme opettajien ja henkilökunnan kanssa. Jäsenkyselyt järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ja niiden avulla kerätään arvokasta tietoja opiskelijoiden mielipiteistä opetuksesta, kursseista ja muusta yliopiston toiminnasta. Jäsenkyselyiden tuloksia käydään läpi sekä opiskelijoiden että yliopiston henkilökunnan kanssa. Tulosten perusteella esiin nousseet ongelmat pyritään selvittämään tai ratkomaan, ja positiivinen palaute lähetetään eteenpäin. 
 
Tutti ry:n koulutuspoliittinen vastaava sekä yksikkövastaavat osallistuvat aktiivisesti Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön erilaisiin kokouksiin, ja vievät opiskelijoiden terveisiä ja huomioita opettajille ja henkilökunnalle tietoon. Kopo sekä yksikkövastaavat myös osallistuvat kokouksissa kehitystyöhön, jolla pyrimme viemään opetusta ja opiskelua parempaan suuntaan.
 
Edustajisto käyttää Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa, ja Tuttilaiset edustavat Tutti ry:tä TEKissä Vaasan yliopiston tekniikan opiskelijoita edustetaan aina TEKin valtuustossa ja Nuorten valiokunnassa. Molempiin valitaan varsinainen jäsen ja varajäsen.
 
Ei v*ituta! eli Edunvalvonnan Innolla Vaikuttavat Tuttilaiset Tapaavat -telegramryhmä on Tutti ry:n edunvalvonnassa ja koulutuspoliittisessa toiminnassa aktiivisesti toimivien jäsenten yhteinen keskustelufoorumi, jossa kopo, yksikkövastaavat, edustajiston tuttilaiset ja hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat pääsevät vaihtamaan ajatuksia ja purkamaan erilaisia edunvalvonnallisia caseja yhdessä.
 
Kaikki koulutuspolitiikkaa tai edunvalvontaa koskevat huolet ja murheet sekä ilot ja kehitysideat saa laittaa kopolle joko sähköpostilla osoitteeseen kopo@tutti.fi tai verkkosivujen palauteboxin kautta.
 
Koulutuspoliittinen vastaava – Anni Tyynelä
 
Yksikkövastaavat
Tuotantotalous (tekniikka) – Eetu Lunteri
Sähkö- ja energiatekniikka – Julia Leppäkorpi
Automaatio- ja tietotekniikka – Lassi Kapanen
Tuotantotalous (kauppatiede) – Elli Uusi-Kokko
Tietojärjestelmätiede – Martta Mustonen
 
 
Edustajistossa Tutti ry:tä edustavat jäsenet
Jaber McBreen (Tuttilaisten puheenjohtaja)
Anssi Löytynoja
Petra Hakoniemi
 
Tuttilaiset hallopedit
Yliopistokollegio – Jaber McBreen
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön johtoryhmä 
Varsinaiset jäsenet – Aurora Harmanen, Jaber McBreen, Lauri Karjalainen
Varajäsenet – Roosa Kalliovalkama, Anni Tyynelä, Heta Kuosa
Tiedekirjasto Tritonian johtokunta – Jaber McBreen
VOAS:n valtuuskunta – Jaber McBreen
 
TEKin luottamustehtävät
TEKin valtuusto – Anni Tyynelä, varajäsen Aurora Harmanen
TEKin nuorten valiokunta –  Miika Juusola, varajäsen Aurora Harmanen