Jäynäkisan säännöt

TUTIN JÄYNÄKISAN SÄÄNNÖT

I Jäynistä ja jäynäkisasta
1 § Tutin jäynäkisan tarkoituksena on vaalia jäynäperinteitä, edistää teekkarikulttuuria sekä kohottaa teekkarihenkeä.
2 § Jäynäkisassa on tarkoituksena suorittaa mahdollisimman hauskoja, ajankohtaisia, huomiota herättäviä, teekkariperinteitä vaalivia sekä teekkarikulttuuria myönteisessä mielessä esiin tuovia jäyniä.

Jäynän tarkoituksena on tuottaa hyväntahtoisesti riemua itselle, jäynän kohteelle ja suurelle yleisölle. Jäynä ei tosimielellä ota kantaa uskontoon tai politiikkaan. Se on luonteeltaan yllätyksellinen ja tekniikan keinoja hyväksikäyttävä. Jäynä voi olla kestoltaan lyhyt tai pitkä.

Jäynä ei solvaa, rienaa, turmele, varasta tai tuhoa. Jäynä ei aiheuta kenellekään taloudellista, henkistä tai ruumiillista haittaa. Jäynä ei saa kohdistua millään muotoa poliisi- tai pelastusviranomaisiin.

II Kilpailusuoritus
3 § Yleisen sarjan kilpailuaikana suoritetut jäynät osallistuvat Tutin jäynäkisan yleiseen sarjaan. Voittajat saavat Tutti ry:n edustusoikeuden seuraavassa valtakunnallisessa jäynäkilpailussa. Mikäli voittajat eivät ole halukkaita osallistumaan valtakunnalliseen jäynäkilpailuun, ylituomari nimeää sinne joukkueen. Fuksisarjassa suoritetut jäynät määräävät fuksien järjestyksen teekkarikasteessa.
Fuksisarjassa joukkueet lähettävät ylituomarille kaksi (2) jäynäideaansa hyväksyttäväksi ennen varsinaisen jäynän toteuttamista. Vain hyväksytyillä jäynäideoilla voi osallistua Fuksisarjaan.
5 § Kilpailusuoritus koostuu vähintään yhdestä (1) jäynästä.

III Joukkueet ja tuomaristo
6 § Yleisessä sarjassa joukkueen koko on vähintään yksi (1) jäsen ja joukkueen jäsenistä vähintään 50% tulee olla Vaasan korkeakoulujen opiskelijoita. Halutessaan joukkue voi osallistua jäynäkilpailuun nimimerkillä, mutta joukkueen jäsenten todellinen henkilöllisyys on ilmoitettava tuomaristolle.
7 § Fuksisarjassa joukkueen koko on vähintään yksi (1) jäsen ja kaikkien osallistujien tulee olla Tutin tai Entechin jäseniä. Tuomaristo hyväksyy Fuksisarjan joukkueet. Joukkueet alustavasti muodostetaan tutor-ryhmittäin
*(2022 poikkeuksellisesti tutor-rykelmittäin)*
8 § Osallistujat vastaavat itse kaikesta toiminnastaan kilpailun aikana. Palautettavan materiaalin tulee olla julkaisukelpoista. Tutin Jäynäkisalla on lupa jakaa ja esittää palautettua materiaalia.
9 § Kilpailun kulkua ohjaa ja valvoo tuomaristo. Tuomariston koko on 5 henkilöä ja vähintään yhden (1) heistä tulee olla Tutin hallituksen jäsen. Tutin kulttuurivastaava kokoaa tuomariston, jossa hän toimii tuomariston puheenjohtajana, ylituomarina.

IV Aika ja paikka
10 § Jäynäkisa ja jäynäämisaika alkaa Jäynäkisan Avajaisista 25.02.2022
11 § Jäynäkisan päättymisajankohta määritellään Jäynäkisan Avajaisissa.
12 § Kilpailualueena on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan maa- ilma- ja vesialueet. Myös muualla suoritetut jäynät voidaan hyväksyä kilpailuun.
V Arvostelu ja tulosten julkistaminen
13 § Kilpailun arvostelussa kiinnitetään huomiota erityisesti pykälässä 2 mainittuihin seikkoihin. Joukkueiden tulee lisäksi kiinnittää huomiota tekemiensä jäynien todennettavuuteen. Tämä voi tapahtua joko suullisesti, kirjallisesti, monumentaalisesti, visuaalisesti, magneettisesti tai muutoin saattamalla tehdyt jäynät tuomariston tietoisuuteen arvostelutilaisuudessa. Kaikki edellä mainitut todisteet tulee saattaa tuomariston tietoisuuteen ennen kilpailuajan päättymistä.
14 § Jäynäkisan tulokset julkistetaan Jäynägaalan aikana.

VI Muita määräyksiä
15 § Muilta osin Jäynäkisan yksityiskohdat määritellään Jäynäkisan Avajaisissa.
16 § Näiden sääntöjen lisäksi on noudatettava EU:n lainsäädäntöä, Suomen Lakia, järjestyssääntöjä sekä hyviä tapoja. Jäynän tapahtuessa Suomen rajojen ulkopuolella on noudatettava lisäksi kyseisen tapahtumapaikan lakeja ja sääntöjä.
17 § Näitä sääntöjä tulkitsee kilpailun tuomaristo.