Hallitusblogi, koulutuspoliittinen vastaava

Moikka!

Olen Anni Tyynelä, Tutin koulutuspoliittinen vastaava eli kopo. Mulla on nyt syksyllä pyörähtänyt käyntiin kolmas vuosi tuotantotalouden opintoja tekniikan puolella, ja tästä syksyn alkamisesta oon erittäin innoissani. Kesä vierähti kandin kirjoittamisen ja töiden parissa, ja molemmat projektit jatkuvat nyt syksyllä koulun ohella. Nyt syksyllä pääsee myös uusien kurssien ja tietysti taas aj-hommien kimppuun. Myös Tutin mentorointiohjelma pääsi starttaamaan, ja senkin uskon tuovan syksyyni uudenlaista sisältöä ja ajatuksia. Syksystä on siis tulossa mielenkiintoinen ja monipuolinen!


Kesällä pääsin työskentelemään erään yrityksen järjestelmänvaihdosprojektiin, ja työnkuvaani kuului siirtotyökalun koodaaminen ja datan siirto vanhasta järjestelmästä uuteen työkaluni avulla. Saan nyt syksyllä jatkaa saman projektin työntekijänä, mutta työnkuvaani kuuluu nyt vain erilaisten siirtotyökalujen kehitys ja niiden käytön tuki. Kandiani kirjoitan eräälle rakennusalan yritykselle yhdestä heidän projektistaan, jonka lisäksi kesä aikana edistin kandia opiskelemalla muutaman kirjan verran muun muassa toiminnanohjausjärjestelmien, järjestelmien käyttöönoton ja muutosjohtamisen teorioita.


Mitä sitten tulee ainejärjestötoimintaan ja erityisesti kopoiluun, niin tämä syksy ja koko kuluva vuosi on ollut edunvalvonnan ja koulutuspolitiikan kannalta haastava. Keväällä puhjennut kaikille uusi tilanne vaati jokaiselta luovuutta: uusia opetus- ja opiskelutapoja ja tietenkin mitä erilaisimpia kurssien suoritustapoja, sekä opettajien että opiskelijoiden puolesta. Maaliskuun tilanne vaati nopeita ratkaisuja, joita kaikkia ei ehditty aivan loppuun asti miettiä, ja erilaisia ongelmia ja epäoikeudenmukaisuuksia selviteltiin. Myös syksyllä epävarmuus on vallinnut elämiämme, ja sekin takia taas uusia ongelmia on ilmennyt. Monet asiat onneksi on saatu ratkaistua. Ongelmista huolimatta suurin osa kursseista sujui keväällä ja on nyt syksyllä alkanut hienosti, ja uusia opetus- ja opiskelutapoja on kehitetty, ja osa niistä on osoittautunut jopa paremmiksi kuin ne perinteiset tavat. Kiitos tästä kehityksestä ja uuteen sopeutumisesta kuuluu kaikille, niin opettajille, henkilökunnalle, kuin opiskelijoillekin.


Myös ainejärjestötoiminnassa tämä vuosi on vaatinut luovuutta. Esimerkiksi tapahtumat on pitänyt perua tai toteuttaa erikoisjärjestelyin, mikä on aiheuttanut jos jonkinlaista ongelmaa ja haastetta. Kuitenkin luovuuden käyttäminen ja tapahtumien uudelleen miettiminen on tuottanut uusia hienoja ideoita ja toimintatapoja, jotka niistäkin jotkin saattavat parhaassa tapauksessa jopa jäädä käyttöön.


Kun viime vuoden lopussa minut valittiin kopoksi, oli edessä paljon uutta ja haastavaa. Kopon vastuualue on suuri, ja toimiessa täytyy ottaa monet eri näkökulmat ja ihmiset huomioon. Kun vain kärsivällisesti kyseli ja otti selvää, alkoivat asiat selkeytyä. Tutin palautekyselyt ovat olleet suuressa roolissa auttamassa minua löytämään jäsenistön näkemiä ongelmakohtia, joita on päästy ratkaisemaan eri ihmisten kanssa, kuten opettajien, omaohjaajien ja dekaanin kanssa. En voi siis tarpeeksi korostaa palautteen antamisen tärkeyttä. Jos ongelmista ei tiedetä, niitä ei pystytä ratkaisemaan.


Yksi omista henkilökohtaisista tavoitetteistani kopona on ollut avoimen kommunikaation parantaminen yliopistolla eri tahojen välillä. Tässä on menty eteenpäin mm. erilaisten opiskelijoiden sekä henkilökunnan ja opettajien välillä pidettyjen tapaamisten ja Tutin ev-vaikuttajien Ei v*tuta! -ryhmän kautta. Paljon on silti vielä parannettavaa ja töitä tehtävänä, jotta Tutin edunvalvonta ja koulutuspolitiikka saataisiin koko jäsenistön tavoittavaksi toiminnaksi. Sitä kohti kuitenkin mennään, joten stay tuned!

Terkuin, Anni Tyynelä
Koulutuspoliittinen vastaava
Tutti ry

B00B912C-3677-4235-BD8C-CB42879F5CA4-45E678AC-75D9-47E5-8767-07A1C363E611